Šta je QR kod?

QR kod (skraćenica od engleskog “Quick Response”) je dvodimenzionalni štampani ili digitalni kod koji se sastoji od crno-belog kvadratnog matričnog uzorka.
QR kodovi su dizajnirani da brzo i lako čitaju informacije, a mogu sadržavati različite vrste podataka.

QR kodovi se mogu skenirati pomoću pametnih telefona direktno iz kamere ili odgovarajućom aplikacijom za skeniranje QR kodova.
Nakon skeniranja, informacije sadržane u QR kodu se tumače i prikazuju na uređaju.

Prednosti QR kodova uključuju brz pristup informacijama, jednostavno deljenje podataka, smanjenje potrebe za unosom podataka ručno, praćenje i analitiku skeniranja, kao i mogućnost povezivanja digitalnog i fizičkog sveta.
QR kodovi se široko koriste u marketingu, oglašavanju, logistici, identifikaciji proizvoda i mnogim drugim oblastima, kupovini, plaćanju

Za razliku od statičkih QR kodova gde posle svake izmene morate ponovo štampati etiketu mi koristimo dinamičke QR kodove kojima sadržaj menjate online u aplikaciji.
Softver za čitanje QR kod-a će automatski prepoznati kratku web adresu skrivenu u kodu.

Za praktičnu primenu pozovite tel/viber: +381 63 377 700