Zašto QR kod?

Brz i jednostavan pristup informacijama: QR kodovi omogućavaju potrošačima brz i jednostavan pristup informacijama o proizvodima, uslugama, ponudama ili događajima.
Potrošači mogu jednostavno skenirati QR kod pametnim telefonom i dobiti relevantne informacije bez potrebe za ručnim unosom ili pretraživanjem na internetu.

Interaktivnost i angažman potrošača: Kroz QR kodove, proizvođači, marketari, prodavci i ugostitelji mogu pružiti dodatne sadržaje, poput videozapisa, anketa, nagradnih igara ili ekskluzivnih ponuda, koje će privući pažnju i zadržati interes potrošača. Ova interakcija pomaže u izgradnji veze sa potrošačima i povećava šanse za konverziju i lojalnost.

Praćenje marketinških kampanja: QR kodovi omogućavaju praćenje i analizu efikasnosti marketinških kampanja. Ovo pruža dragocene informacije o angažmanu potrošača, uticaju kampanje i omogućava prilagođavanje strategija za poboljšanje rezultata.

Smanjenje troškova i otpada: Upotreba QR kodova može smanjiti troškove štampanja tradicionalnih materijala, kao što su brošure, flajeri ili katalozi. Umesto toga, informacije se mogu jednostavno prikazati putem QR koda, čime se štedi novac, vreme i smanjuje se količina otpada.

Povećanje prodaje i promocija: QR kodovi mogu biti efikasan alat za povećanje prodaje i promociju proizvoda, usluga ili događaja. Potrošači mogu biti preusmereni na online prodavnice, rezervacije ili stranice sa više detalja. Takođe, mogu se koristiti za distribuciju kupona, popusta ili nagradnih programa koji podstiču potrošače na kupovinu i povećavaju prodaju.

Praćenje povratnih informacija i zadovoljstva: QR kodovi mogu biti korišćeni za prikupljanje povratnih informacija i merenje zadovoljstva potrošača. Ovo omogućava proizvođačima, marketarima, prodavcima i ugostiteljima da bolje razumeju potrebe i preferencije potrošača i prilagode svoje poslovanje u skladu s tim.

Ukratko, QR kodovi pružaju efikasno i interaktivno rešenje za proizvođače, marketare, prodavce i ugostitelje, omogućavajući brz pristup informacijama, povećanje angažmana, praćenje kampanja, smanjenje troškova, povećanje prodaje i poboljšanje zadovoljstva potrošača.

Za praktičnu primenu pozovite tel/viber: +381 63 377 700